مشخصات كفش مناسب چيست؟


شما شنیده اید پای انسان قلب دوم اوست. بسیاری از گذشتگان بر این باور بودند که نقاط خاصی از کف پا نمایانگر سلامت بخش هایی از بدن است و نیاز به مراقبت زیادی دارد تا در همه حال، انسان آرامش داشته باشد. برای انتخاب کفش باید راحتی و سلامت پا را حتما در نظر گرفت.


1)کفش مناسب کفشی است که هنگام پوشیدن طولانی مدت، پا را تحت فشار قرار ندهد.
2)هنگام انتخاب کفش در نظر داشته باشید انگشتان پایتان دچار تغییر حالت نشوند و یا کناره های پایتان تحت فشار ناشی از کفش قرار نگیرند.
3) سعی کنید کفشی را که انتخاب می کنید تنها جنبه زیبایی نداشته باشد بلکه از هر لحاظ مانع آسیب دیدنپای شما در برابر گرما، سرما و ناهمواری های زمین باشد.
4)به موقعیت و شرایط خودتان هنگام خرید کفش دقت کنید.
5)در نظر گرفتن بیماری هایی مثل دیابت ممکن است انتخابتان را محدود کند ولی در نهایت با آگاهی بر بیماری و شرایط حاکم بر شما، یک انتخاب صحیح انجام خواهید داد.
6)در دوران بارداری کفش هایی به پا کنید که فشار زیادی بر پا و ناحیه پشت شما وارد نکند مثل کفش های راحت و تختی که جنس و بافت نرمی دارند.
معمولا در این دوران، بین نیم تا یک نمره، تغییر سایز خواهید داشت که با توجه به این تغییر باید کفشی مناسب انتخاب کنید.
7)اگر از کمردردهای مکرر رنج می برید، حتما با توجه بیشتری کفش هایتان را انتخاب کنید و سعی کنید کفش های طبی به پا کنید زیرا این کمردردها گاهی از عواقب پوشیدن کفش های نامناسب و غیر استاندارد است.
8)اگراضافه وزن دارید، پوشیدن کفش های تخت و راحت به شما توصیه می شود. راه رفتن با کفش های پاشنه بلند برای کسانی که اضافه وزن دارند باعث عدم تعادل می شود.
9) قبل از خرید کفش حتما چندبار آن را امتحان کنید و مطمئن شوید به پایتان فشار نمی آورد.
10) بهترین زمان برای خرید کفش پایان روز است. در طول روز پاهای شما دما، فشار و استرس زیادی را تحمل کرده و برای انتخابی آگاهانه و شناسایی سایز دقیق و مناسب، وقت مناسب تری است.